Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Klub chovateľov králikov  K A N I N O

Zoznam členov

ZOZNAM ČLENOV KLUBU KANINO.

 

Priezvisko, meno          Adresa, e - mail                     chov. plemeno        telelefón

           

1. BAČÍK Jozef             951 93 Topoľčianky, Lipová 74/A                       Ni                 0910815455  

                          

2. BARÁT František      955 01 Topoľčany, Krušovská 1631              Nb, Kal č            038/5226408

 

3. BIDLEŇ Michal                                                                                        Nb

 

4. DROBA Dušan, Ing.       960 01 Zvolen, Jilemnickeho 35          Bu, Kuvm, Sivm         045/5331234

                                                       dusandroba@gmail.com

 

5. GAZDÍK Peter                017 01 Pov. Bystrica, Sverepec 25                     Nb                   0903 535 233

   Poradca chovu Nb.         peter.gazdik@playmax.sk       

 

6. GRÍGEĽ Pavol               798 52  Konice, Runářov 127, ČR                      Ni             00420 723 357 238

                                                       pavol.grigel@centrum.cz        

 

7. GUBOVIČ Karol, Ing.      984 01 Lučenec, Mikušovce 18                       Kal č                0917 361 279

    Predseda kontr. komisie   karol.gubovic@gmail.com

 

8. HANKO Ján, Ing.             027 05 Zázrivá, Havrania 39                           Kal č               0918 971 357

                                                  hanko.jan@zoznam.sk

           

9. HOKŠA Štefan                 951 87 Volkovce, J. Kalinčiaka 13                   Nb                0903 777 329

                                              pityu.hoksa@gmail.com

10. HRABOVSKÝ Ján           909 01Skalica, Lučky 1                                    Kal č               0904 253 851

     Poradca chovu Kal.

11. CHRKAVÝ Ľudovít        956 23 Tesáre 13                                                Kal č, Ni         0908 156 283  

                                                lchrkavy@centrum.sk        

                                        

12. KAŠÁK Marián                920 64 Kľačany 80                                                 Ni               0905 868 418

       Podpredseda klubu.         kasak.marian01@mail.t-com.sk

    

13. KOVÁČ Jaroslav              906 31 Hlboké,č 387                                           Bu                  0903 643 156

     Registrátor klubu            kovjaro@gmail.com

    Poradca chovu Bu                  

                                                          

14. KRKOŠ Milan                  963 01 Krupina, Nová 25                                     Kal č             0907 823 157

 

15. MALÁR Pavol                  920 01 Hlohovec, Gorkého 15                             Kuv m          0905 833 652

      Tajomník klubu.              kunivelky.m@azet.sk

 

16. MIKOLKA Ladislav                                                                                        Nb

 

17. MINÁČ Miroslav              950 01 Zvolen, Kalinčiaková 31                         Kal č             0907 379 640

                                                  miro.minac52@gmail.com

18. MRÁZ Michal                   951 93 Topoľčianky, Cintorínska 10                    Kal č             0907 346 928

      Pokladník klubu.

 

19. OCHODNICKÝ Ján           906 22 Poriadie 288                                             Nb               0944 940 246

                                                  ochodnickyj@zoznam.sk

20. PETRISKA Roman, Bc.    972 42 Lehota p. Vtáč., 1.mája 394/1          Kal č, Kuv h        0905 300 933

      Predseda klubu.                kalifornsky.kralik@gmail.com

 

21. RAKOVSKÝ Pavol          951 92 Lovce 54                                                       Bu            0908 362 039

 

22. ROSÍK Radomír               913 05 Adamovské Kochanovce 282              Kal č, Kuv h      032/6490576

 

23. SZABO Július, RNDr.       952 01 Vráble, Lúky 1131                                  Kal č             0903 644 408

                                                             ekoglobal1@gmail.com

 

24. ŠÍPOŠ Peter                     955 01 Chrabrany 148                                  Ni, Kuvm, Siv        0904 028963

Poradca chovu Ni,Kuv,Siv   petersipos1@post.sk

 

25. TOMAŠOV Miroslav       949 11 Nitra, Novomeského 39                             Kal č           0904 208 330      

                                                                  

26. FLIMEL Miroslav         972 24 Diviacka Nová Ves 213                         Ni, Kuv m          0915 979 019

                                                         miroslav.flimel@centrum.sk

 

27. JANOŠKA Viliam         013 18 Lietava 233                                                   Nb               0908 527 341

                                            v.janoska@hotmail.com

 

28. MATUŠOVIC Pavel       962 65 Devičie 57                                                    Nb            0918 576 830

                                          zuzka.matusovicova@post.sk

29. ŽELIAR Ján                018 61 Beluša, Sladkovičova 147                               Kal č           0904 984 381

                                                                                                                                    

30. MAJERSKÝ Miroslav    956 14 Oponice č. 136                                               Bu            0904 919 791

                       

31. NOVÁK Ľubomír             935 64 Kuruľany, Keť 34                                         Nb           0905 518 627

                                                 petynovak@gmail.com

 

32. ŠARIŠSKÝ Martin           080 01 Prešov, Mukačevská 19                                Kal          0907 971 442

                                                martin.sarissky@azet.sk

33. BENC Marián                   966 22 Slaská 133                                                     Kal          0905 863 501

                                                marianbenc@gmail.com

34. ŠKRIAB Jozef                  086 12 Kurima, Dubinné 99                            Nb, Kal, Bu      0905 748 376

                                                jozefskriab@gmail.com                                 

35. Juračka Štefan                  906 45 Štefanov 427                                                    Bu          0908 527 640

jurracka.s.p@seznam.cz

36. Kopunec Slavomír           913 05 Štvrtok 30                                                          Ni          0905 808 284

 

37. Mináč Ján                         962 21 Zolná, Povstal.Letcov9                                     Kal        0907 567  057

                                                janminac@post.sk

38. Pokorný Walter                962 66 Sebechleby 306                                                 Bu          0911 591 741

                                                pokornywalter@gmail.com                    

 39. Venceľ Bartolomej          09002 Vranov n. Top., Hencovce 1894                         Nb       0908 998 015 

                                                 capanegrafci@gmail.com 

40. Pfeffer Ľubomír               908 45 Gbely ,Štúrova 852/8                                           Kal      0908 739 975

41. Šnirc Martin                     972 21 Nitrianske Sučany č. 394                                     Bu       0915 043 186

                                                16martin96@gmail.com

42. Mandrák Štefan               933 23 Rybník č. 421                                                        Bu       0915 551 648

43. Ambruš Ľubomír              920 03 Šulekovo, Záhradnícka 272                                 Bu       0907 170 645

                                               ambruslubo@gmail.com

44. Kmec Anton                    086 41 Abrahamovce č. 7                                                 Nb       0911 431 013

                                               kmeca62@gmail.com

45. Arpáš Rudolf                    951 15 Mojmírovce, Hasičská 1854/2A                          Ni

46. Trúchly Ivan                    024 01 Kysucké Nové Mesto, Litovelská 676/15            Kal

 

 

 

 

 

TOPlist